Blog Gerben Klein Baltink : Het internet is van ons allemaal

15 april 2015
[author gerben-klein-baltink name]
Internet is inmiddels zodanig gemeengoed geworden dat we dreigen te vergeten hoe het netwerk eigenlijk functioneert. En dat terwijl de meesten van ons Internet dagelijks gebruiken of er zelfs afhankelijk van zijn. Voor overheid, financiële instellingen en winkels wordt het Internet immers steeds meer het primaire kanaal waarlangs zij hun klanten informeren en van dienstverlening voorzien. Tegelijkertijd hebben we steeds minder zicht op de organisaties, processen en werkwijzen achter het Internet. Deze portal gaat daar verandering in brengen.

Het Platform Internetstandaarden biedt via deze website Internet.nl zowel achtergrondinformatie als hulpmiddelen. Doel van dit initiatief is ervoor te zorgen dat het Internet voor iedere Nederlander — maar eigenlijk voor iedere wereldburger — open, veilig en betrouwbaar blijft. En daar hoort ook een stukje eigen verantwoordelijk bij: internetgebruikers moeten zorgen dat hun software zodanig op orde is dat zij veilig het netwerk op gaan. Dat is echter best een lastige opgave: het gaat vaak om technische materie die voor eindgebruikers moeilijk te begrijpen is: onleesbare foutmeldingen, wisselende versies van software zoals browsers en besturingssystemen, complexe standaarden en uiteenlopende adviezen over gebruik van wachtwoorden en beveiliging, om er maar eens een paar te noemen.

Daarom zorgt het Platform ervoor dat via deze portal een aantal internetstandaarden kan worden gecheckt. Het gaat dan om:

  • IPv6 — om te zorgen voor ruimte voor groei en gegarandeerde verbindingen
  • DNSSEC — voor verhoogde veiligheid van internetgebruik over de hele breedte
  • TLS — voor het veilig verbinden met de juiste website
  • DKIM, SPF en DMARC — voor verhoogde veiligheid van e-mail

Elders op deze website worden deze standaarden heel duidelijk uitgelegd, samen met het belang en de voordelen ervan.

De gewenste stand van zaken

Er zijn nog legio andere relevante standaarden, maar het Platform heeft er bewust voor gekozen om bovenstaande zes de komende tijd extra aandacht te geven. De standaarden zijn ook niet nieuw, maar geven de gewenste stand van zaken aan voor een open, veilige en betrouwbare internet-infrastructuur. We zijn ons ervan bewust dat een individuele gebruiker dit vaak niet zomaar zelf kan regelen; voor veel zaken zijn bijvoorbeeld hulp van de provider of aanpassingen door software-leveranciers vereist. De hulpmiddelen op deze site laten u echter wel zien of het netwerk waar u gebruik van maakt bijvoorbeeld geschikt is voor IPv6. Bovendien biedt het advies over datgene wat u kunt doen als blijkt dat dat nog niet het geval is. En zo doen we dat voor alle bovenstaande standaarden.

Ik raad u dan ook aan de informatie op deze website eens op uw gemak door te nemen en de diverse tests uit te proberen. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat ons Internet voor iedereen open, veilig en betrouwbaar blijft, en dat is uiteindelijk in ons aller belang!

 

Gerben Klein Baltink

Gerben Klein Baltink is werkzaam als ondernemer, zowel op het gebied van digitale veiligheid (MKB Cyber Advies Nederland) als op het gebied van moderne technologie (Trefecta Mobility). Zijn grote passie is het leggen van verbindingen tussen verschillende mensen, organisaties en disciplines. Als kwartiermaker voor het Platform Internetstandaarden probeert hij nut en noodzaak van de geselecteerde standaarden bij een breed publiek duidelijk te maken.