Blog Erik Huizer : IPv6 vergt de medewerking van iedereen in de wereld

[author erik-huizer name]
Een open, toegankelijk en betrouwbaar Internet is inmiddels een onmisbaar onderdeel van onze maatschappij en onze economie. Om de ontwikkeling van Internet in die rol blijvend mogelijk te maken is het toepassen van open internetstandaarden absolute noodzaak. SURFnet maakt zich daar dan ook sterk voor — bijvoorbeeld voor de IPv6-standaard.

Bindende factor

Het Internet Protocol (IP) is de bindende factor die alle internetgebruikers ter wereld in staat stelt met elkaar te communiceren. IP dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en biedt ruimte aan vier miljard IP-adressen voor op Internet aangesloten apparatuur. Dat was destijds ruim voldoende — de PC was nog niet eens uitgevonden! — maar met een toenemend aantal toestellen dat met het Internet verbonden wordt — laptops, smartphones en zelfs huishoudelijke apparatuur — neemt de behoefte aan IP-adressen toe. Daarbij komt de opkomst van Internet in regio's als China, India en Afrika met hun miljarden inwoners. Door deze ontwikkelingen is er inmiddels een groot tekort aan IP-adressen.

Internet-adressen zijn dus schaars goed geworden. Op het moment dat de IPv4-adressen opraken, kunnen bestaande internetgebruikers (vooral dus de Westerse wereld) gewoon doorgaan met internetten. Google en Facebook blijven bereikbaar en e-mail blijft werken. Maar men zal niet meer iedereen en elke dienst kunnen bereiken. Want elders in de wereld zullen nieuwe ondernemers en nieuwe gebruikers niet de beschikking hebben over IPv4-adressen. Langzaamaan zal het Internet zoals we dat nu kennen daarmee verdwijnen. De economische en maatschappelijke rol van het Internet is echter te groot om dat te laten gebeuren.

Nu u!

De internationale groep die het Internet Protocol ontwikkeld, IETF, voorzag het opraken van de IPv4-adressen al geruime tijd geleden. Vandaar dat er begin jaren '90 een nieuwe versie van het Internet Protocol werd ontwikkeld: IP versie 6. IPv6 lijkt erg veel op de huidige versie, IPv4, maar dan met een veel grotere adresruimte: 2 tot de macht 128 adressen, hetgeen in praktijk nagenoeg oneindig veel adressen zijn. Zaken die nu reeds beschikbaar zijn als toevoeging aan het bestaande IPv4 protocol, zoals beveiliging (IPsec), mobiliteit en automatische adresconfiguratie zijn bovendien in het IPv6-protocol ingebouwd.

Een verandering in de infrastructuur van het Internet, zoals de introductie van IPv6 naast het bestaande IPv4, kost tijd en vergt de medewerking van iedereen in de wereld. Gebruikers, bedrijven, ICT-leveranciers en internet service providers moeten allemaal meewerken om IPv6 succesvol te maken. Het Platform Internet Standaarden en SURFnet zetten zich daarvoor in. Nu u nog!

 

Erik Huizer

Erik Huizer is technisch directeur bij SURFnet, het netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook deeltijd-hoogleraar "Internet toepassingen" bij de afdeling Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij algemeen directeur van TNO Informatiemaatschappij. Huizer is lid van het Topteam Creatieve Industrie en van het bestuur van ECP.nl. Daarnaast is hij Chairman of the Board van Enset, een Amerikaanse non-profit start-up gericht op het online brengen van NGO's over de hele wereld.

In 2014 werd hij vanwege zijn eerdere verdiensten bij de introductie van Internet in Nederland en de verdere internationale ontwikkeling van Internet opgenomen in de Internet Hall of Fame van de Internet Society.

Huizer houdt zich momenteel vooral bezig met ICT in onderwijs en onderzoek, Internet Governance, Privacy en Security, en Internet als creatief medium.