Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Het Platform Internetstandaarden vindt jouw privacy van groot belang. Hieronder geven we aan hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

 • volgens de wet
  Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het geven van voorlichting en adviezen over moderne interstandaarden en voor zover in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • beveiligd
  We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming tegen verlies, misbruik en onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.
 • cookies
  Internet.nl plaats geen cookies op je computer of mobiel apparaat, ook niet voor het verzamelen van statistieken.
 • concreet:
  • Internet.nl houdt de IP-adressen bij van de bezoekers van de site. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het loggen van wat er op de site gebeurt omwille van de veiligheid en voor optimalisatiedoeleinden.
  • De informatie benodigd voor het uitvoeren van de tests en de testresultaten worden uitsluitend opgeslagen voor het aanbieden van de huidige en toekomstige functionaliteit en voor statistieken.
   Het gaat in dit verband met name om het IP-adres voor de verbindingstest en om het e-mailadres voor de mail-test.
  • Ontvangen mail-berichten kunnen worden gedeeld met experts van Platform-leden om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vragen?

Voor de precieze juridische beschrijving van jouw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookie-bepaling in de Telecommunicatiewet.

Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met Internet.nl.

Auteursrecht

De inhoud van deze site mag door anderen hergebruikt worden onder de CC-BY 4.0 licentie (Creative Commons "Naamsvermelding"). Dat betekent dat je de inhoud mag delen en bewerken, maar alleen als je een link naar de licentie opneemt, als je aangeeft of je de inhoud veranderd hebt, en als je daarbij steeds deze vermelding opneemt:

Deze content is oorspronkelijk geschreven voor de internet.nl portal, een project van het Platform Internetstandaarden.

Waar bepaalde content niet onder deze Creative Commons licentie valt, staat dat expliciet op de betreffende pagina vermeld.