Auteursrecht

Content

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van de website Internet.nl beschikbaar onder de "Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal" licentie.

Broncode

De software-broncode van Internet.nl is gepubliceerd onder de Apache Licentie, versie 2.0 op Github.

Bouwstenen

Internet.nl is mede mogelijk gemaakt door andere open source software te gebruiken en te combineren. De belangrijkste open source bouwstenen van Internet.nl zijn:

Naam en logo

Zowel de naam Internet.nl als het Internet.nl-logo zijn biede expliciet uitgesloten van bovengenoemde licentiëring. We geven geen toestemming voor het gebruik van beide als onze content of softwarecode wordt hergebruikt, tenzij er door ons een expliciete uitzondering wordt gemaakt en aan de bijbehorende criteria is voldaan (bijv. bij de 100%-badges).

Websites gebaseerd op Internet.nl

Voor zover bekend hebben de volgende test-websites de Internet.nl broncode hergebruikt. Laat het ons weten als jouw website gebaseerd is op onze broncode.