Auteursrecht

Content

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van de website Internet.nl beschikbaar onder de "Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal" licentie.

Broncode

De software-broncode van Internet.nl is gepubliceerd onder de Apache Licentie, versie 2.0 op Github.

Bouwstenen

Internet.nl is mede mogelijk gemaakt door andere open source software te gebruiken en te combineren. De belangrijkste open source bouwstenen van Internet.nl zijn:

  • Python 3 (belangrijkste programmeertaal)
  • Django (web framework)
  • PostgreSQL (database)
  • Celery (backend voor asynchrone taken)
  • Redis (cache backend voor Django en Celery)
  • RabbitMQ (message broker voor Celery)
  • nassl (Python bindings voor OpenSSL)
  • unbound/libunbound (DNS-gerelateerde testen en functionaliteit)
  • Postfix (mailserver voor interactieve e-mailtest, beta)

Naam en logo

Zowel de naam Internet.nl als het Internet.nl-logo zijn biede expliciet uitgesloten van bovengenoemde licentiëring. We geven geen toestemming voor het gebruik van beide als onze content of softwarecode wordt hergebruikt, tenzij er door ons een expliciete uitzondering wordt gemaakt en aan de bijbehorende criteria is voldaan (bijv. bij de 100%-badges).