E-mailtest widget

Wil je dat bezoekers van jouw website direct een e-mailtest kunnen starten?
Neem dan de HTML- en CSS-code uit onderstaande tekstvakken op in de broncode van je website.

Opmerkingen

  • Logo: We raden aan om ons logo op je eigen webserver op te slaan en te gebruiken. Op die manier is er geen contact met onze webserver als je website wordt bezocht.
  • Content-Security-Policy (CSP): Indien je op je website gebruikmaakt van CSP, dan zou je internet.nl moeten toevoegen aan de regels voor form-action en eventueel ook voor img-src als je linkt naar het logo op onze webserver.