Paneldiscussie: The Power of Internet Standards

4 oktober 2021
Op 26 en 27 oktober presenteert het NCSC het symposium “Let’s do Cybersecurity Research Together”. Dit symposium draait om het verbinden van multidisciplinair academisch en toegepast onderzoek(ers) met de professionals die dagelijks bezig zijn met het voorkomen en afhandelen van cybersecurity incidenten. Op 27 oktober organiseert Platform Internetstandaarden een paneldiscussie over “The Power of Internet Standards”. U kunt zich hier nu voor inschrijven.

Ons dagelijks leven is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van technologieën als het internet en mobiele netwerken. Deze technologieën werken samen, wat voor een groot deel is toe schrijven aan de onderliggende technische standaarden.

Net als andere technologieën, zijn standaarden niet neutraal. Standaarden representeren de waarden van hun maker. Ze kunnen bijvoorbeeld zijn ontworpen om controle te decentraliseren of te centraliseren. Of om openheid te bevorderen of censuur en surveillance toe te staan.

Naast technische argumenten, zien we dat commerciële en geopolitieke belangen een rol zijn gaan spelen in het standaardisatieproces. DNS over HTTPS (DoH) en New IP zijn hiervan goede voorbeelden. Dit kan een probleem en een risico worden voor de evolutie van het internet.

Hoe houden we een open, vrij en veilig internet in stand, welke rol spelen overheden hierin en zijn we als Nederland of als Europese Unie voldoende gepositioneerd om onze rol in het internationale standaardisatieproces te spelen? Deze vragen gaan we onderzoeken in een paneldiscussie met onderzoekers, experts en beleidsmakers.

Het panel

Panelleden Marietje Schaake van Stanford University, Olivier Bringer van de Europese Commissie, Marco Hogewoning van het RIPE NCC en Niels ten Oever van de Universiteit van Amsterdam delen hun perspectieven. Gerben Klein Baltink, voorzitter van het Platform Internetstandaarden, modereert de discussie. Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie door mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen of vragen te stellen.

Aanmelden

Houd 26 en 27 oktober vrij in uw agenda en meldt u alvast aan! Het volledige programma en registratieformulier vindt u op de website van het NCSC. Deelname is kosteloos.